Anna Hogenová 1. díl: Dnes mnozí lidé vykonávají povely, jimž se nelze vyhnout, a stávají se otroky.

18.01.2021