Epimeléia - Péče o duši

12.03.2019

Milý přátele,

 zveme Vás opět do naší filosofické čítárny

Kdy: 16.3.2019 v 9.30 !

Kde: Vyšehradská: 43, Praha 2, 1. Patro

Program:

1. Úvodní komunita.

2. Pravda a zkušenost III.

(mystika versus scholastika)

3. Oběd.

4. Jan Amos Komenský - filosof a jeho doba.

5. Meditace dle řeckých, východních a křesťanských

Konec setkání v 18:00

zdroj: www.prosoche.cz