Hypnóza

14.10.2018

Hypnóza je zatížena mnoha předsudky, ale je to metoda důvěryhodná a empiricky i experimentálně ověřená. Pod vlivem starých filmů a knih mají lidé často o hypnóze představu magie a zázraků, nebo naopak ovládání hypnotizovaného. Klienti mají strach, že se z hypnózy neprobudí a nebo, že se budou pod vlivem hypnotické sugesce chovat v rozporu se svým svědomím. Nic z toho samozřejmě není pravda. Po velmi hluboké hypnóze se někdy stává, že si člověk nic z proběhlého "děje" nepamatuje, bývá to však jen výjimečně. Ve většině případů si ale vše vybaví a krátkou dobu po hypnóze jsou schopni mnohé ze sezení reprodukovat. V tom je jistá podoba se snem. Často se ale objevuje změněné vnímání času.

Předpokladem účinné hypnózy je hypnabilita která je osobnostním rysem a je tedy vlastně darem. Asi deset procent lidí takový dar nemá a naopak desetina lidí je schopna hlubokého hypnotického stavu. Většina lidí tak může z hypnózy více nebo méně těžit ve zlepšení a ovlivnění svého stavu. Její podstatou je v případě klasické hypnózy relaxovaný, ale soustředěný stav na pomezí bdění a spánku. Některé psychické procesy hypnotizovaného se oddělují od vědomého řízení a kontroly, a ten přijímá sugesce, aniž by je kriticky ověřoval. V běžném životě nám totiž dosavadní přesvědčení pomáhají chápat a hodnotit probíhající zážitky. Během hypnózy se ale tento kontrolní mechanismus výrazně omezí a tak je možné dojít v krátké době k nové zkušenosti, kterou má pak klient k dispozici ve svém životě. Umožňuje tak měnit naše víry a přesvědčení, které nás v životě vedou, a díky tomu se můžeme změnit. V hlubokém uvolnění hypnotického stavu lze pracovat s minulou zkušeností nebo budoucími cíly v našem vnitřním světě. Tak se hypnóza blíží imaginaci a proto pracuje s příběhy a symboly, které mají uvolnit a podpořit změnu.

Hypnóza je použitelná pro ovlivnění psychických obsahů naší mysli, emocí a psychikou způsobených tělesných obtíží. Nemůže nahradit klasickou lékařskou léčbu somatickou ani psychiatrickou v případě těžké deprese nebo psychóz.

Hypnózou lze ovlivnit nebo vyléčit:

 • Strach
 • Nervozitu a stres
 • Nízké sebevědomí a trému
 • Obtíže při navazování kontaktů
 • Depresivní náladu
 • Obtížné vzpomínky
 • Migrény
 • Závislosti na návykových látkách
 • Trávicí obtíže
 • Kožní choroby
 • Obezitu
 • Bolest
 • více na : www.prosoche.cz/kontakty