Epimeleia-kurs existenciálního myšlení

24.10.2018

V dnešní době, kdy světu vládne věda a technika, se stále více zapomíná na existenciální základy člověka. Platonův termín péče o duši nejlépe vystihuje , co to vlastně je odsunuto do pozadí. V našem kursu se mu chceme věnovat promýšlením existenciálních motivů v dílech filosofů Herakleita, Platona, Plotina, Heideggera, Patočky, Lévinase, Gadamera a mnohých dalších. Metodou jejich uchopení nám je filosofická hermeneutika. To, co náš život určuje není jen biologická podstata témat jako jsou zrození, radost, smutek, láska, stárnutí, nemoc, smrt. I tato mají svůj existenciální rozměr, ale jsou i další, která tvoří člověka jako plně sebereflektující bytost, např. svoboda a odpovědnost, dobro a zlo, vina a odpuštění, pravda, utrpení, život v celku, transcedence.

Současně tato témata chceme též prožít meditačně po vzoru nejen východních duchovních tradic, které s těmi našimi sdílí stejný cíl, tedy Budhismu a Zenu, ale i vlastních tradic antických duchovních cvičení a křesťanské mystiky. Podobným shledáváme i přístup básnický. Budeme se setkávat společně s texty, které vznikly během čtyř tisíc let. Nejde nám ale o další hromadění informací. V péči o duši nám jde spíše o to, čemu by pozornost k ní měla vést - k moudrosti, k radosti ze života která přetrvá i v tváří v tvář nejistotě a často i strachu. Člověka vnímáme jako nerozdělitelný celek možností ve smyslu Dasein. Nemělo by se jednat jen o suchopárné přednášky, ale společné a tvůrčí zamyšlení nad tématy a autory.

Chceme tento přístup nabídnout lidem, které osloví chybějící péče o duši ve jejich životě, lidem, kterým téma může otevřít nové cesty na jejich životní pouti. Lidem, kterým by téma pomohlo v práci, psychoterapeutické, duchovní.

Jde o dvouletý kurz inspirovaný řeckou filosofií a jejím hledáním pravdy. K ní dostávalo přátelským rozhovorem na Agoře, v Akademii ale i jinde. Nikdo neměl navrch, dialog samu pravdu ukazoval.

Inspirací nám je Phdr. Leoš Horák se svým kurzem existenciální propedeutiky, který již ve své práci nemůže pokračovat.

Přihlášení do kursu nebo více informací na : prosoche.cz

zdroj: www.prosoche.cz