PF 2021

03.01.2021

Vážení klienti,


      přeji  Vám do nového roku hlavně zdraví, sílu a positivní energii, která bude potřebná pro 

změny v našich životech.  Pečujte o sebe, své blízké, nezapomínejte na druhé. Věřím, že 

projdeme tímto zlomovým, mnohdy náročným obdobím zase o něco otevřenější nejen sobě, 

ale i novým výzvám v životě.

Hodně štěstí