NOVINKY 

V dnešní době, kdy světu vládne věda a technika, se stále více zapomíná na existenciální základy člověka. Platonův termín péče o duši nejlépe vystihuje , co to vlastně je odsunuto do pozadí. V našem kursu se mu chceme věnovat promýšlením existenciálních motivů v dílech filosofů Herakleita, Platona, Plotina, Heideggera, Patočky, Lévinase, Gadamera a...

Hypnóza

14.10.2018

Hypnóza je zatížena mnoha předsudky, ale je to metoda důvěryhodná a empiricky i experimentálně ověřená. Pod vlivem starých filmů a knih mají lidé často o hypnóze představu magie a zázraků, nebo naopak ovládání hypnotizovaného. Klienti mají strach, že se z hypnózy neprobudí a nebo, že se budou pod vlivem hypnotické sugesce chovat v rozporu se svým...