GDPR

    Údaje o klientech neshromažďuji, databázi klientů nevedu. Konzultace je možná též anonymně. Písemné poznámky z konzultace jsou pouze pro mou potřebu a orientaci v procesu, případně anonymně pro supervizi.

     Nejedná se o zdravotní službu, neposkytuji zdravotní službu. Jde o poradenství a terapii hrazenou klientem.